[Japanese] | [English]

Member

Staff

 • Associate Professor
  • Takeshi Saitoh (saitoh at ces.kyutech.ac.jp)
 • Assistant Administrative Staff
  • Mina Kono (mina.kono)
  • Kaori Shiratsuchi (kaori.shiratsuchi)

Student

 • M2
  • Junya Ido (junya.ido)
  • Naoyuki Kan (naoyuki.kan)
  • Ayumu Matsueda (ayumu.matsueda)
 • M1
  • Tatsuya Shirakata (tatsuya.shirakata)
 • B4
  • Naoto Ito
  • Takumi Kawafuji
  • Makoto Kurihara
  • Kazuki Sakamoto
  • Yuya Nakamura
 • Research student
  • Yiming Liu

Alumnus